Dobra lokata i jej zalety.

Lokata bankowa to najpopularniejszy i najbezpieczniejszy sposób deponowania pieniędzy. Bank przyjmując pieniądze w depozyt na określony czas, zobowiązany jest do wypłacenia po okresie trwania lokaty powierzonego wkładu pieniężnego wraz z odsetkami. Odsetki są zyskiem z lokaty. Lokaty na rynku są dostępne o terminach od kilku dni do nawet kilku lat, z oprocentowaniem zmiennym lub stałym. Wszelakie lokaty można zakładać zarówno w placówkach bankowych, jak i przez internet, czy bankowość telefoniczną. Są one zazwyczaj oprocentowane wyżej niż konta, jednak są mniej płynne, dlatego wypłata środków przed zadeklarowanym w umowie terminie, skutkować może utratą prawa do odsetek. Co ciekawe, lokata często mylona jest z kontem oszczędnościowym, a jedyną wspólną ich częścią jest tylko to, że można na koncie i na lokacie zarobić, mniej lub więcej w zależności od warunków umowy. Przy czym konto oszczędnościowe w przeciwieństwie do lokaty, daje możliwość elastycznego oszczędzania. Takie rozwiązanie, to możliwość wpłaty na konto dodatkowych środków, jak i wypłaty, w każdym momencie bez jakiejkolwiek utraty odsetek i wysokości oprocentowania.

Zysk z lokaty.

Banki w różnorodnych ofertach podają oprocentowanie w skali roku, dlatego aby wyliczyć rzeczywisty zysk w okresie trwania lokaty, należy odnieść oprocentowanie proporcjonalnie do tego okresu. Zatem należy sprawdzić, na jaki okres (w dniach) zawarło się lokatę, przyrównać go do 365 dni i tę wartość pomnożyć przez stawkę oprocentowania. W ten sposób, szybko wyliczy się stawkę oprocentowania w skali roku. Wynik pomnożyć należy przez kwotę, która została wpłacona na depozyt, i wychodzi wynik wraz z odsetkami brutto. Nie otrzyma się jednak takiej kwoty, bo każdy bank musi odprowadzić podatek od zysków kapitałowych, który wynosi 19 procent odsetek brutto. Odsetki netto, to więc 81 procent  (100 procent – 19 procent = 81 procent) wartości.

Czym kierować się przy wyborze lokaty?

Najważniejszy czynnik to oprocentowanie, ponieważ to ono decyduje ile odsetek się otrzyma. Aktualnie, średnie oprocentowanie depozytów wynosi około 2 procent, więc warto wybrać ofertę która będzie wyższa od tej stawki. Jeśli chce się na dłuższy czas „zamrozić” oszczędności, to warto wybrać kilkuletni okres, a jak woli się szybki zysk, to skorzystać należy z lokat kilkumiesięcznych. Kolejnym ważnym czynnikiem, jest maksymalna i minimalna kwota lokaty, więc jeśli ma się już określoną kwotę, którą chce się wpłacić na depozyt, należy poszukać produktu, który oferuje taką możliwość. Najkorzystniejsze są lokaty z niską kwotą minimalną i wysoką maksymalną. Dzięki temu, można wpłacić tyle ile się zamierza. Wymóg skorzystania z innych produktów, to przy podstawowych lokatach najczęstszy wymóg jaki jest stawiany przez banki. W takich przypadkach, jest obowiązkowe posiadanie lub założenie rachunku ROR. W przypadku lokaty internetowej, 2,5 procenta nie ma takiego wymogu. Banki oferują również lokaty z funduszem, które mogą przynieść większy zysk, ale są obarczone wyższym ryzykiem. Ważne są również warunki złożenia i sposób złożenia wniosku, ponieważ przy obecnym tempie życia najlepiej i najbezpieczniej jest wybrać lokatę, którą można założyć wygodnie, bez konieczności wizyty w placówce czy oddziale.