Szkolenia dla firm – możliwości finansowania

Szkolenia dla firm – możliwości finansowania

Współcześnie rozwój nowych technologii, globalizacja gospodarki czy wyzwania związane z kryzysem ekonomicznym sprawiają, że szkolenia dla firm są niezwykle istotne. Przedsiębiorstwa, chcąc nadążyć za ciągłymi zmianami muszą ustawicznie szkolić swoich pracowników. Podpowiadamy, skąd brać na to fundusze?

Szkolenia dla firm – otrzymaj dofinansowanie

Szkolenia dla firm nie muszą być pokrywane z pieniędzy pracodawcy. W 2023 roku można skorzystać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który umożliwia otrzymanie kwoty pokrywającej od 80 do 100% wartości szkoleń i kursów. To oznacza, że w niektórych przypadkach możliwe jest całkowite pokrycie kosztów szkoleń i kursów.

Pieniądze są dystrybuowane przez Powiatowe Urzędy Pracy i dzięki nim można podnosić kwalifikacje pracowników, nie martwiąc się o potrzebne do zaspokojenie tego celu środki. Wnioski o dofinansowanie należy więc kierować bezpośrednio do urzędów pracy, właściwych dla powiatów, w których zarejestrowana jest działalność gospodarcza. Co istotne, z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą skorzystać nie tylko prywatni przedsiębiorcy, ale także fundacje, jednostki sektora publicznego oraz instytucje samorządowe.

Szkolenia pracowników – wrzuć to w koszty

Kiedy nie ma możliwości otrzymania dofinansowania, za szkolenia dla firm płaci sam pracodawca. Jeśli nie uda się skorzystać z funduszy Krajowego Funduszu Szkoleniowego, musisz pokryć koszty szkoleń z własnej kieszeni.

Na szczęście firmy mogą większość ponoszonych w związku ze świadczoną działalnością wydatków wrzucić w koszty uzyskania przychodu (w tym koszty związane ze szkoleniem pracowników). Co prawda w tej sytuacji należy opłacić szkolenia z własnych środków, ale za to wydana kwota pomniejszy należny podatek dochodowy za miesiąc, w którym odbyło się szkolenie.

Na koniec warto dodać, iż szkolenia dla firm nie powinny być postrzegane wyłącznie jako wydatek czy koszt. Pamiętajmy, że to ludzie są najcenniejszym kapitałem każdego przedsiębiorstwa i podnoszenie ich kompetencji przyczynia się do rozwoju firmy i staje się źródłem zysku.