Co warto zwiedzić w Opatowie ?

Parę wieków temu Opatów był jedną z najważniejszych miejscowości regionu. Warto zaznaczyć, że najstarsza osada została założona w X wieku i znajdowała się na wzgórzu, które miał nazwę Żmigród. Obecnie stoi na nim zespół klasztorny Bernardynów, który pochodzi z XV wieku. W późniejszym czasie klasztor został przebudowany w stylu barokowym.

Opatów

Nazwa tej miejscowości pojawiła się pierwszy raz w 1189 r. w związku z pobytem w tym miejscu Kazimierza Sprawiedliwego, a także opata klasztoru na Świętym Krzyżu. Warto zwrócić uwagę na to, że w XIII-XV wieku Opatów należał do biskupów lubuskich – był ich własnością.

Ciekawe jest to, że w 1286 r. książę Leszek Czarny postanowił wystawić akt lokacyjny dla tej miejscowości. Ponadto na przełomie XV, a także XVI wieku napad tatarów spowodował to, że Opatów został spalony oraz złupiony. W 1514 r. miasto zostało zakupione przez kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego. Zajął się on renowacją tego pięknego miasteczka. Warto też dodać, że Opatów był węzłem dla bardzo ważnych szlaków handlowych, w tym także słynnego szlaku bursztynowego znajdującego się w naszym kraju.

Opatów atrakcje – co zwiedzić?

W XVI wieku Opatów zostało otoczone kamiennym murem razem z czteroma bramami. Jedną z nich można podziwiać do dziś. Jest to bardzo ładna i zabytkowa atrakcja tego miasta. Do dziś zachowała się w dobrym stanie Brama Warszawska.

Warto zaznaczyć, że kanclerz odbudował to miasteczko wraz z XII-wieczną kolegiatą, która była romańska. Zachowały się w niej starowieczne marmurowe nagrobki rodziny sławnego kanclerza, które pochodzą z XVI wieku.

Opatów atrakcje – co warto zwiedzić?

Turyści w Opatowie bardzo chętnie zwiedzają Kolegiatę Świętego Marcina. Znajduje się ona na ulicy Kolegiackiej. Jest to romańska budowla z XII wieku, która zachwyca swym pięknem turystów. Warto zaznaczyć, że zachowała ona bardzo dużo pierwotnych elementów.

W Opatowie znajdują się słynne podziemia. Mieszczą się one na Placu Obrońców. Są to XV-wieczne lochy miejskie, które udostępnione są turystom do zwiedzania. Trasa wynosi około 500 metrów.