Rodzaje znaków bezpieczeństwa

Znaki bezpieczeństwa jak wskazuje nazwa są grupą symboli, których zadaniem jest zachowanie porządku i bezpieczeństwa na terenach zakładów pracy i w budynkach użytku publicznego.

Zasada stosowania znaków bezpieczeństwa

Stosowane są, aby w sposób czytelny i dokładny opisać przestrzeń wokół nas. Ich ilość i miejsce występowania uzależnione są od wielkości pomieszczenia oraz rodzaju zagrożeń, które mogą się w nim znajdować. Powinny być widoczne dla wszystkich osób przebywających w budynku i czytelne. Należy je przymocować na stałe, jeżeli zagrożenie lub nakaz odpowiedniego zachowania w danym miejscu występują przez cały czas. Jeżeli zagrożenie jest tymczasowe po jego ustaniu należy znaki usunąć. Ich czytelność nie powinna być zakłócona przez umieszczenie zbyt dużej ilości znaków w jednym miejscu. Nie należy ich zasłaniać ani niszczyć, ponieważ może to grozić niebezpieczeństwem dla zdrowia i życia ludzi.

Rodzaje znaków bezpieczeństwa

Według podstawowego podziału podzielono je na 4 grupy. Znaki nakazu, zakazu, ostrzegawcze i informacyjne. Można je w prosty sposób odróżnić, ponieważ wyróżniają się kształtem i kolorystyką przez co można odczytać co w danym miejscu należy wykonać, aby zachować maksimum bezpieczeństwa.Znaki nakazu w sposób czytelny nakazują bezpieczne zachowanie w danym miejscu. Charakteryzują się białymi piktogramami na niebieskim, okrągłym tle.Znaki zakazu w czytelny sposób zakazują zachowań niebezpiecznych w danym miejscu. Charakteryzują się czarnym piktogramem przekreślonym na czerwono na okrągłym, białym tle z czerwoną obwódką.Znaki ostrzegawcze charakteryzują się czarnym piktogramem na żółtym, trójkątnym tle z czerwoną obwódką.Znaki informacyjne w czytelny sposób pokazują najważniejsze elementy związane z bezpieczeństwem. Charakteryzują się białym piktogramem na zielonym, kwadratowym tle z białą obwódką.

Specjalne Znaki bezpieczeństwa — BHP

Są to znaki stosowane we wszystkich zakładach pracy i miejscach użytku publicznego. Zalicza się do nich znaki ewakuacyjne, których celem jest łatwa i bezpieczna ewakuacja podczas zagrożenia. Drugim rodzajem znaków BHP są znaki ochrony przeciwpożarowej. Ich celem jest minimalizacja skutków i ochrona przed skutkami pożarów.